GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 

Tại Gia Việt, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào công tác nâng cao năng lực chuyên môn cho tập thể giáo viên và nhân viên. Chúng tôi cũng hiểu rõ rằng, ngoài việc phát triển năng lực ngôn ngữ và kỹ năng giảng dạy hiệu quả, việc xây dựng một tập thể vững mạnh có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ là nền tảng quan trọng cho việc đảm bảo chất lượng giảng dạy và các định hướng phát triển xa hơn cho tương lai. Để đạt được điều này, chúng tôi tạo điều kiện để tất cả giáo viên có thể hiểu, tự tin và tự nguyện tham gia vào các dự án nghiên cứu nhỏ mang tính thực tiễn trên lớp học.

 

Hàng năm, Gia Việt dành một khoản kinh phí phát triển thường xuyên để hỗ trợ các dự án nghiên cứu thực tiễn mà giáo viên đề xuất nhằm giúp Thầy/ Cô giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó trên lớp học hay cải tiến chất lượng giảng dạy ở một khía cạnh nào đó. Đây là nền tảng để Thầy/ Cô gắn kết thật chặt giữa nghiên cứu với giảng dạy, vừa đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao hiệu quả giảng dạy và đồng thời chuẩn bị cho Thầy/ Cô sẵn sàng cho việc tham dự các chương trình học cao hơn như bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ hay việc nộp đơn xin học bổng du học ở các nước. Kể từ năm 2022, Gia Việt cũng chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu và thiết lập các nhóm nghiên cứu nhỏ để kết nối những Thầy/ Cô có cùng mối quan tâm về các chủ đề nghiên cứu và thực hiện các dự án nghiên cứu cùng nhau. Chính nhờ vào những hoạt động nền tảng này mà Gia Việt luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động tham gia, báo cáo hội nghị chuyên môn cũng như tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo cho giáo viên trong khu vực.