Hệ thống quản lý
Hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý thông tin nhanh chóng phục vụ tốt nhất cho Giáo viên và Học viên của Gia Việt, Trung tâm đã đầu tư và xây dựng một HỆ THỐNG QUẢN LÝ với đầy đủ các tính năng hiện đại và ưu việt.

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ      

 

Giới thiệu Apps Gia Viet