Sứ mệnh - Tầm nhìn
Sứ mệnh - Tầm nhìn

 

TẦM NHÌN

Trở thành một ngôi trường uy tín về chất lượng cùng thật nhiều yêu thương và hạnh phúc.

Với niềm tin yêu hiện có từ Học viên và Phụ huynh, tập thể Gia Việt cam kết luôn phấn đấu vì chất lượng tốt hơn mỗi ngày, song hành với việc tạo dựng môi trường học tập và làm việc với thật nhiều thấu cảm, tình yêu thương, và hạnh phúc.

 

SỨ MỆNH 

Cùng tạo dựng cho thế hệ trẻ Việt nam nền tảng ngôn ngữ vững vàng cùng sự tự tin để sẵn sàng tiếp cận tri thức, phát triển bản thân và hội nhập.

Gia Việt cam kết từng bước xây dựng cho Học viên năng lực ngoại ngữ vững chắc thông qua việc thực học và khả năng vận dụng ngoại ngữ như một phương tiện hiệu quả cho việc tiếp cận tri thức nhân loại nhằm phát triển năng lực và sự tự tin của bản thân sẵn sàng hội nhập cùng thế giới.