CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN NĂM 2024
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN NĂM 2024
Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu và tinh thần sáng tạo, đổi mới trong tập thể Gia Việt trong năm 2024, Trung tâm đã khởi động Chương trình "GIA VIET RESEARCH GRANTS" nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu nhỏ cải tiến chất lượng giảng dạy và môi trường làm việc vào sáng ngày 20.03.2024.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN NĂM 2024

 

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu và tinh thần sáng tạo, đổi mới trong tập thể Gia Việt trong năm 2024, Trung tâm đã khởi động Chương trình "GIA VIET RESEARCH GRANTS" nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu nhỏ cải tiến chất lượng giảng dạy và môi trường làm việc vào sáng ngày 20.03.2024.

 

 

Thông tinh cụ thể như sau:

Chương trình bắt đầu khởi động: Từ ngày 20.03.2024

Hạn chót nộp đề xuất dự án nghiên cứu: Hết ngày 30.04.2024

Thời gian thông báo kết quả duyệt đề án: Từ ngày 10.05.2024

Thời gian thực hiện nghiên cứu: 06 Tháng

 

Kết quả nghiên cứu:

  • Được báo cáo ở các hội thảo VietTESOL, CamTESOL, ThaiTESOL, Mekong TESOL;

  • Được xuất bản trên các tạp chí giáo dục trong nước và quốc tế;

  • Được tiếp tục sử dụng để lồng ghép vào việc dạy và học tại Trung tâm Anh ngữ Gia Việt.

 

Các đề tài nghiên cứu xoay quanh các chủ đề:

  • Ứng dụng công nghệ và trí thông tin nhân tạo vào giảng dạy (Technology and AI)

  • Giáo dục cảm xúc xã hội và sức khoẻ tinh thần của học viên (SEL – Learner’s Well-being)

  • Tạo động lực học tập tốt hơn cho học viên (Learners’ Motivations)

 

 

 

Mời các đọc giả xem qua một số hình ảnh về buổi khởi động chương trình với sự tham dự của nhiều Thầy Cô tại Trung tâm Anh ngữ Gia Việt!