CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT - ACADEMIC ENGLISH
 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT - ACADEMIC ENGLISH

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT - ACADEMIC ENGLISH

 

Chương trình tiếng Anh Học thuật được thiết kế dành riêng cho đối tượng Học viên Thiếu niên. Học viên tham gia chương trình này sau khi hoàn thành chương trình EFT dành cho Teenagers tại Gia Việt. Chương trình được thiết kế nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao và hoàn thiện dần năng lực ngôn ngữ của Học viên theo định hướng tiếng Anh học thuật nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Học viên khi tham gia chương trình Chứng chỉ Quốc tế IELTS. Lồng ghép vào chương trình là mục tiêu xây dựng các kỹ năng sống và năng lực quan trọng cho thế hệ trẻ như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận, các kỹ năng quản lý và phát triển năng lực cảm xúc của cá nhân.

 

Chương trình cũng từng bước xây dựng cho học viên những kiến thức nền tảng quan trọng liên quan đến các vấn đề mang tính tranh luận cao của thời đại như giáo dục, môi trường, bình đẳng giới, góc nhìn cuộc sống, công nghệ, truyền thông, chính trị, kinh tế, sự phát triển bền vững.

 

KHOÁ HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

Academic English 3B 

10 tuần

3 buổi/tuần

2.400.000đ

Academic English 3A

10 tuần

3 buổi/tuần

2.400.000đ

Academic English 2B 

10 tuần

3 buổi/tuần

2.400.000đ

Academic English 2A

10 tuần

3 buổi/tuần

2.400.000đ

Academic English 1B

10 tuần

3 buổi/tuần

2.400.000đ

Academic English 1A 

10 tuần

3 buổi/tuần

2.400.000đ

 

Trung tâm Anh ngữ Gia Việt cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và đa dạng với cách thức tổ chức khoá học liên thông từ cấp độ mầm non đến trung học và đại học. Gọi ngay 029.23831000 để được tư vấn thông tin chi tiết về lộ trình.