QUY ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG
QUY ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG

(Ban hành kèm Quyết định số 02/GV-QĐ ngày 04 tháng 01 năm 2023)   

 

QUY ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC LỚP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DÀNH CHO THIẾU NHI VÀ THIẾU NIÊN

 

Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích Học viên tham gia chương trình học tại Gia Việt, Trung tâm áp dụng các chính sách khuyến học, cụ thể: 

  • Học bổng dành cho Học viên chương trình tiếng Anh Thiếu nhi và Thiếu niên sau khi tham gia khóa học và thi kết thúc khóa sẽ được xét hạng mức học bổng giảm từ 20% đến 75% học phí cho khóa học kế tiếp theo tiến trình dựa trên năng lực Học viên.

                                

STT

TÊN HỌC BỔNG

ĐỊNH MỨC HỌC BỔNG

Đối với lớp có s số tối thiểu 18 Học viên

Đối với lớp có sỉ số từ09 đến 17 Học viên

1

Học bổng 01

Dành cho Học viên đạt kết quả cao nhất trong suốt khóa học.

75%

50%

2

Học bổng 02

Dành cho Học viên đạt kết quả thứ hai trong suốt khóa học.

50%

30%

3

Học bổng 03

Dành cho Học viên đạt kết quả thứ ba trong suốt khóa học.

25%

20%

 

  • Học bổng ưu đãi giảm học phí từ 10% đến 100 % khóa học dành cho Học viên đang tham gia lớp tại Trung tâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ban quản lý xét duyệt theo quy định hàng năm.

 

*Ghi chú: Chế độ học bổng trên KHÔNG áp dụng đối với các lớp sau đây:

    • Các lớp có sỉ số dưới 09 Học viên;

    • Các lớp ôn thi chứng chỉ Cambridge English Qualifications - YLE Starters, Movers, Flyers và KET for Schools.

 

Thông tin về việc xin miễn giảm học phí, vui lòng tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1iO51Ta3rOjVd3Q4rBKIuq80YHgh-frkz/view?usp=sharing