Thông tin giáo viên
yen
Ngô Kim Yến
Giáo viên cơ hữu
Ngô Kim Yến

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” - Benjamin Franklin

 

Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Anh, ĐHCT

Thâm niên giảng dạy: 11 năm

Certificate: IELTS 7.0

Chương trình giảng dạy: Kids & Teens, Communication