Thông tin giáo viên
phuc
Nguyễn Hoàng Phúc
Giáo viên cơ hữu
Nguyễn Hoàng Phúc

“Teachers who love teaching, teach children to love learning.” (Robert John Meehan)

Quản lý chương trình tiếng Anh thiếu nhi, thiếu niên tại Gia Việt

Thạc sĩ ngành Lý luận & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ĐHCT - Xuất sắc

Chứng chỉ: C1 VSTEP

Chương trình giảng dạy: Tiếng Anh thiếu nhi và thiếu niên

Thâm niên giảng dạy: 8 năm