Thông tin giáo viên
quan
Nguyễn Hải Quân
Giáo viên cơ hữu
Nguyễn Hải Quân

 “Happy Teachers will change the world.”

Thích Nhất Hạnh

Tiến sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Wollongong, Úc;

Giảng viên ĐH Cần Thơ; 

Thâm niên giảng dạy: 22 năm

IELTS 8.0

Sáng lập Trung tâm Anh ngữ Gia Việt, Cuộc thi Gia Viet Debating Contest và Mekong TESOL International Conference;