CHƯƠNG TRÌNH FAMILY & FRIENDS

 

Chương trình tiếng Anh Thiếu nhi (YLEs - Young Learners of English) được thiết kế dành cho Học viên trong độ tuổi Tiểu học (độ tuổi từ 6 - 10). Các chủ đề trong chương trình học gần gũi với cuộc sống hàng ngày và được minh hoạ bằng nhiều hình ảnh sinh động, góp phần nuôi dưỡng sự yêu thích tiếng Anh cho Học viên mới bắt đầu. Bên cạnh đó, chương trình được thiết kế đặc biệt hướng đến việc phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ cho Học viên, trong đó ngữ âm và kỹ năng giao tiếp được đặc biệt chú trọng. Các lớp luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế của Cambridge bao gồm YLE Starters, YLE Movers, và YLE Flyers được lồng ghép vào lộ trình học của chương trình này nhằm giúp Học viên chuẩn bị tốt nhất khi tham gia các kỳ thi nêu trên.

Family and Friends là giáo trình tiếng Anh được thiết kế cho mục đích giảng dạy ngữ pháp song song luyện tập các kỹ năng và ngữ âm, chú trọng vào hoàn thiện việc nghe - nói thông qua các tình huống và từ vựng đơn giản nhưng bám sát thực tế. Với chương trình dạy và học như thế, Học sinh có thể phát triển được sự tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả, cũng như các em có thể hiểu và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

 

KHOÁ HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

Family & Friends 4C

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 4B

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 4A

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 3C

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 3B

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 3A

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 2C

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 2B

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 2A

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 1C

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 1B

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 1A

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends Starter B

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.000.000đ

Family & Friends Starter A

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.000.000đ

Family & Friends 4C

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 4B

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

Family & Friends 4A

10 tuần

2 buổi/ tuần

2.200.000đ

 

Trung tâm Anh ngữ Gia Việt cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và đa dạng với cách thức tổ chức khoá học liên thông từ cấp độ mầm non đến trung học và đại học. Gọi ngay 029.23831000 để được tư vấn thông tin chi tiết về lộ trình.