CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỔNG QUÁT - ENGLISH FOR LIFE (EFL)
 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỔNG QUÁT - ENGLISH FOR LIFE (EFL)

 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỔNG QUÁT - ENGLISH FOR LIFE (EFL)

 

Chương trình tiếng Anh Tổng quát English for Life (EFL) được thiết kế nhằm xây dựng cho Học viên nền tảng ngôn ngữ cần thiết để sẵn sàng tham gia vào các chương trình tiếng Anh Nâng cao như IELTS, Cambridge English Tests (KET, PET, FCE) hay VSTEP bậc 3 đến bậc 5 (B1-B2). Chương trình được giảng dạy theo dạng tích hợp các kỹ năng và thành phần ngôn ngữ thông qua các chủ đề phổ biến. Tổng thời lượng của chương trình kéo dài khoảng 12 tháng với 3 cấp lớp xây dựng nền tảng từ cấp độ A1 (EFL 1 – Cấp độ cơ bản) lên A2 (EFL 2) và B1 (EFL 3) và 1 lớp luyện thi chứng chỉ cấp độ B1 - B2. Lồng ghép vào chương trình là các kỹ năng ngôn ngữ nền tảng mà Học viên cần trang bị để chuẩn bị cho các dạng thức bài tập phổ biến trong các chương trình nâng cao về sau như IELTS, VSTEP hay Cambridge English Tests Prep (KET, PET).

 

KHOÁ HỌC

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

Luyện thi B1 – B2 VSTEP

10 tuần

4 buổi/tuần

2.500.000đ

English For Life – EFL B1+

12 tuần

3 buổi/tuần

2.500.000đ

English For Life – EFL B1

12 tuần

3 buổi/tuần

2.500.000đ

English For Life – EFL A2

10 tuần

3 buổi/tuần

2.200.000đ

 

Trung tâm Anh ngữ Gia Việt cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và đa dạng với cách thức tổ chức khoá học liên thông từ cấp độ mầm non đến trung học và đại học. Gọi ngay 029.23831000 để được tư vấn thông tin chi tiết về lộ trình.