BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TRUNG TÂM ANH NGỮ GIA VIỆT
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TRUNG TÂM ANH NGỮ GIA VIỆT

Bộ Quy tắc ứng xử (CODE OF CONDUCT) của GIA VIỆT cung cấp những thông tin cốt lõi về giá trị, đạo đức, mục tiêu và trách nhiệm của Trung tâm Anh ngữ Gia Việt. 

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ (CODE OF CONDUCT) CỦA GIA VIỆT

 
 

Về cơ bản, Trung tâm Anh ngữ Gia Việt hoạt động trên 4 nguyên tắc quan trọng nhất: ĐẠO ĐỨC, CÔNG BẰNG, TRUNG THỰC VÀ HỢP PHÁP. Các nguyên tắc cốt lõi này được cụ thể hoá cho từng đối tượng và mảng công việc cụ thể như sau:

 

Trung tâm: Cam kết luôn phấn đấu không ngừng vì mục tiêu nâng cao chất lượng thông qua: 

 • Luôn lắng nghe nghiêm túc ý kiến đóng góp xây dựng;

 • Luôn cập nhật và cải tiến không ngừng các vấn đề chuyên môn;

 • Luôn đặt lợi ích của người học lên hàng đầu;

 • Tư vấn, quản lý và giao tiếp với học viên bằng sự tôn trọng và ân cần;

 • Chấp nhận những yếu kém còn tồn tại, học tập và cải thiện từ những góp ý và sai phạm.

 

Giáo viên: Cam kết giảng dạy bằng đam mê, sự cống hiến và tinh thần trách nhiệm: 

 • Giảng dạy bằng cái tâm của nhà giáo; yêu thương, quan tâm đúng mực từng học viên;

 • Quan tâm đến sự phát triển toàn diện về kiến thức và nhân cách học viên;

 • Giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao nhất;

 • Không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực và hiệu quả giảng dạy, đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn;

 • Sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và học hỏi từ đồng nghiệp.

 

Nhân viên: Làm việc cống hiến hết mình, chính trực với tinh thần trách nhiệm cao:

 • Luôn thành thật trong công việc; không dối trá, không lường gạt;

 • Không lẫn tránh trách nhiệm; không đổ lỗi cho người khác; thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và tìm giải pháp cải thiện;

 • Hiểu rõ tầm quan trọng và yêu cầu chất lượng của công việc mình đảm trách;

 • Nêu cao tinh thần tự chủ và tự giác, tự chủ đề xuất giải pháp với cấp trên khi có vấn đề;

 • Luôn làm việc vì kết quả tốt nhất và phấn đấu nâng cao chất lượng liên tục;

 • Tuyệt đối không liên kết với các đối tác để tư lợi cá nhân;

 • Không than vãn khi làm việc; không mang chuyện nội bộ bàn tán hoặc nói xấu với bên ngoài.