A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

TOEIC

Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế (TOEIC) trong những năm gần đây đã trở nên phổ biến hơn và được sử dụng như một chuẩn mực tiếng Anh trong tuyển dụng nhân sự đối với nhiều tập đoàn lớn và những công ty có uy tín. Kỳ thi TOEIC đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh cho giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp.

Chương trình TOEIC được thiết kế bởi Viện Khảo Thí Giáo dục Hoa kỳ từ năm 1979. Hiện nay, kỳ thi TOEIC Quốc tế được tổ chức IIG Việt nam thực hiện. Hiện nay, kỳ thi TOEIC bao gồm 02 môn thi: Nghe (4 phần – 100 câu hỏi) và Đọc hiểu (3 phần – 100 câu hỏi về Ngữ pháp, Từ vựng và kỹ năng Đọc hiểu). Khả năng ngôn ngữ của học viên tương ứng với từng mức điểm trong thang điểm của TOEIC cùng với các mức độ xét tương đương với các chứng chỉ Quốc tế khác được thể hiện trong Bảng đối chiếu điểm TOEIC bên dưới.

Sau hơn 1 năm nghiên cứu về nhu cầu và những đặc điểm đặc thù của đối tượng học viên tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Trung tâm Gia Việt đã thiết kế và chính thức đưa vào giảng dạy chương trình luyện thi chứng chỉ TOEIC quốc tế với 5 cấp độ từ PRE-TOEIC đến TOEIC 850. Mỗi khóa học dao động từ 10 đến 12 tuần học (4 buổi học/ tuần) Chương trình học được xây dựng trên cơ sở trang bị lại kiến thức nền tảng về Ngữ pháp, tăng cường tối đa vốn từ vựng căn bản và vốn từ vựng sử dụng chuyên biệt trong chương trình thi TOEIC nhằm phục vụ cho việc phát triển kỹ năng nghe, nói, và đọc hiểu.

Song song với công tác đào tạo, nhằm giúp học viên tiếp cận và làm quen với chuẩn mực và hình thức tổ chức của kỳ thi TOEIC, Trung tâm Gia Việt thường xuyên tổ chức các kỳ thi TOEIC thử miễn phí vào các tháng 3, 5, 7, 9, và 11. Đối với kỳ thi TOEIC Quốc tế chính thức, học viên có thể đăng ký dự thi trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ.