A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường Anh ngữ Quốc tế với tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thông qua các tình huống giao tiếp phổ biến, người học sẽ được trang bị vốn từ vựng cần thiết, nâng cao khả năng phản xạ và sự tự tin trong giao tiếp, cũng như cải thiện khả năng phát âm chuẩn xác.