A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh cho nhân viên các Công ty và Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Trung tâm Gia Việt đã thiết kế và đưa vào giảng dạy chương trình tiếng Anh Doanh nghiệp kể từ năm 2019. Chương trình được thiết kế và cung cấp đến các doanh nghiệp theo hình thức trọn gói cho từng khoá học. Các khoá học dành cho Doanh nghiệp được thiết kế tập trung vào mục tiêu nâng cao khả năng giao tiếp cho nhân viên công ty theo hướng nâng dần qua 3 cấp độ:

  • Cấp độ 1 (cơ bản – Giao tiếp xã hội);
  • Cấp độ 2 (tiền trung cấp – Giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường làm việc) và
  • Cấp độ 3 (trung cấp đến nâng cao – Giao tiếp chuyên nghiệp kết hợp với tiếng Anh chuyên ngành).

Bên cạnh các phần nội dung nền tảng do Gia Việt thiết kế, Doanh nghiệp có thể đề xuất thêm những phần nội dung và kỹ năng chuyên biệt cho khối ngành nghề mà công ty cần trang bị thêm cho nhân viên để Gia Việt lồng ghép vào chương trình giảng dạy. Thông qua các chương trình này, bên cạnh mục tiêu phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự tin để giao tiếp trong công việc, Gia Việt cũng lồng ghép vào một số kỹ năng cần thiết trong môi trường kinh doanh như kỹ năng thuyết trình, kết nối xã hội, thảo luận, đàm phán, nói trước công chúng,…/.