A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

THÔNG BÁO NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2017

TRUNG TÂM ANH NGỮ GIA VIỆT
THÔNG BÁO
(V/v nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017)
Trung tâm Anh ngữ Gia Việt xin thông báo đến Quý Thầy/Cô, quý Phụ huynh và các Anh, Chị, Em học viên thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:
 Các lớp sẽ được nghỉ 01 ngày: Từ Thứ 5 (06/04)

Các lớp đi học lại bình thường vào Thứ 6 (07/04/2017)
 Trung tâm sẽ sắp xếp lịch bù vào tuần cuối của khóa học.
Trân trọng

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *