A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

NHỮNG SỰ KIỆN TRONG NĂM 2017

SỰ KIỆN TRONG NĂM 2017

     (Vui lòng bấm vào ngày sự kiện để xem thông tin chi tiết)

Chia sẻ kinh nghiệm du học

Hội sách TPCT lần II

Training Oxford Day

Trivia Day

Thuyết trình Tiếng Anh

Hoạt động hè cho học viên Kids

Summer Soccer English

Recruitment Day

 Gia Viet Debating Contest

Happy Teacher Day

Ghi chú:  Tất cả sự kiện thường niên của Trung tâm sẽ được cập nhật liên tục để quý Thầy/Cô, quý Phụ huynh và học viên nắm bắt thêm thông tin và tham gia sự kiện.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *