A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

Lịch thi chính thức trong năm 2019

A. LỊCH KHAI GIẢNG và LỊCH THI NĂM 2019

 

 

 

Tháng

Lịch khai giảng

Lịch thi (Đăng ký tại Gia Việt)

IELTS với IDP Úc tại Cần Thơ

KET, PET với Cambridge ESOL

CCQG A, B, C với TTNN-Tin họcSở GD-ĐT Tp. CầnThơ

IELTS – IDP TẠI CẦN THƠ

KET, PET for Schools

CCQG A, B, C

Tháng 1

14-01-2019

05* & 19*

06

Tháng 2

25-02-2019

23

Tháng 3

18-03-2019

09 & 23*

10

Tháng 4

16-04-2019

13 & 27*

13

Tháng 5

12-05-2019

18

04 & 12 & 26

Tháng 6

16-06-2019

01* & 22

01 & 08 & 22

Tháng 7

16-07-2019

06* & 27*

27

Tháng 8

17-08-2019

17*

10

Tháng 9

16-09-2019

07*

15

Tháng 10

14-10-2019

12* & 26*

05 & 19

Tháng 11

17-11-2019

16 & 30*

23

Tháng 12

15-12-2019

14*

08 & 14

Ghi chú: 1. Ngày thi IELTS có dấu (*): Academic & General Training

                 2. Các ngày thi KET-PET for Schools dành cho học sinh THCS, THPT.

B. LỊCH THI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

(Học viên đăng ký trực tiếp với đơn vị tổ chức thi)

 

 

 

Tháng

NGÀY THI (Đăng ký Tại TTNN Đại học Cần Thơ)

IELTS với British Council tại Cần Thơ

TOEIC, TOEFL với IIG

CCQG A, B, C với TTNN Đại học Cần Thơ

IELTS

TOEIC

CCQG A, B, C

Tháng 1

24-01-2019

Tháng 2

23-02-2019

24-02-2019

Tháng 3

15-03-2019

Tháng 4

06-04-2019

21-04-2019

Tháng 5

  

24-05-2019

Tháng 6

29-06-2019

16-06-2019

Tháng 7

12-07-2019

Tháng 8

17-08-2019

25-08-2019

Tháng 9

 

20-09-2019

Tháng 10

26-10-2019

20-10-2019

Tháng 11

22-11-2019

Tháng 12

14-12-2019

08-12-2019

*** Liên hệ đăng ký thi
Tel: (84-292) 3 831 000 – 6 250 337

Email: anhngugiaviet@giaviet.edu.vn
Số 39 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.