A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

LỊCH THI TRONG NĂM 2017

A. LỊCH KHAI GIẢNG và LỊCH THI NĂM 2017

Tháng

Lịch khai giảng

Lịch thi (Đăng ký tại Gia Việt)

IELTS với IDP Úc

KET, PET với Cambridge ESOL

CCQG A, B, C với TTNN-Tin họcSở GD-ĐT Tp. CầnThơ

IELTS

KET, PET

CCQG A, B, C

Tháng 1

Thứ 2: 09/01/2017

07, 12, 14*, 21/01/2017

 

 

Tháng 2

Thứ 2: 13/02/2017

11, 18, 25/02/2017

 

 

Tháng 3

Thứ 2: 13/03/2017

04*,18, 25, 30/03/2017

 

 

Tháng 4

Thứ 7: 15/04/2017

08, 22, 29/04/2017

 

 

Tháng 5

Chủ nhật: 14/05/2017

06, 13*, 20, 25/05/2017

 

 

Tháng 6

Thứ 5: 15/06/2017

03, 08, 17, 24/06/2017

17/06/2017 (s)

 

Tháng 7

Thứ 2: 17/07/2017

08*, 15, 20, 29/07/2017

 

 

Tháng 8

Thứ 2: 14/08/2017

03, 12, 19, 26/08/2017

 

 

Tháng 9

Thứ 2: 18/09/2017

09*, 16, 21, 30/09/2017

 

 

Tháng 10

Thứ 2: 16/10/2017

05, 14, 21, 28/10/2017

07/10/2017

 

Tháng 11

Thứ 2: 13/11/2017

02, 04, 11*, 25/11/2017

11/11/2017

 

Tháng 12

Thứ 2: 11/12/2017

02, 09, 14, 16/12/2017

 

 

+ Ghi Chú: (*) Ngày thi tại Cần Thơ                                      (s) Kỳ thi chỉ dành riêng cho học sinh THCS, THPT.

 

B. LỊCH THI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

(Học viên đăng ký trực tiếp với đơn vị tổ chức thi)

 

Tháng

NGÀY THI (Đăng ký Tại TTNN Đại học Cần Thơ)

IELTS với British Council tại Cần Thơ

TOEIC, TOEFL với IIG

CCQG A, B, C với TTNN Đại học Cần Thơ

IELTS

TOEIC, TOEFL

CCQG A, B, C

Tháng 1

 

06/01/2017

 

Tháng 2

25/02/2017

 

19/02/2017

Tháng 3

 

17/03/2017

 

Tháng 4

22/04/2017

 

09/04/2017

Tháng 5

 

19/05/2017

 

Tháng 6

24/06/2017

 

18/06/2017

Tháng 7

 

28/07/2017

 

Tháng 8

19/08/2017

 

27/08/2017

Tháng 9

 

22/09/2017

 

Tháng 10

28/10/2017

 

15/10/2017

Tháng 11

 

17/11/2017

 

Tháng 12

09/12/2017

 

24/12/2017

*** Liên hệ đăng ký thi
Tel: (84-292) 3 831 000 – 6 250 337

Email: trungtamgiaviet@gmail.com
Số 118 Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.