A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

LỊCH THI THỬ TRONG NĂM 2017

LỊCH THI THỬ IELTS, TOEIC, KET – PET

*** Ghi chú:

  • Đối với học viên trung tâm: miễn phí (THÍ SINH ĐÓNG PHÍ GIỮ CHỖ 100 000 đồng. Lệ phí này sẽ được hoàn trả lại 100% cho thí sinh tham gia dự thi.)
  • Đối với thí sinh tự do: đóng lệ phí thi 50 000 đồng.

 

Tháng Thi thử IELTS Thi thử TOEIC Thi thử KET – PET
01/2017 08/01/2017    
02/2017 19/02/2017    
03/2017   05/03/2017  
04/2017 23/04/2017    
05/2017   14/05/2017  
06/2017 25/06/2017   04/06/2017
07/2017   16/07/2017  
08/2017 27/08/2017    
09/2017   17/09/2017 24/09/2017
10/2017 29/10/2017   22/10/2017
11/2017   12/11/2017  
12/2017      

 

*** Liên hệ đăng ký thi thử:
Tel: (84-292) 3 831 000 – 6 250 337
Số 118 Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.