A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

IELTS Test Date & Mock Tests at Gia Viet 2019

2019 IDP 

in Can Tho

British Council

in Can Tho

MOCK TESTS

at Gia Viet

January 5*, 19* 13
February 23 23* 17
March 9, 23* 17
April 13, 27* 6* 7
May 18  12
June 1*, 22 29* 9
July 6*, 27*  14
August 17* 17* 4, 25
September 7* 29 
October 12*, 26* 26* 20
November 16*, 30* 10 
December 14* 14* 08
(*) IELTS Academic and General Training
*** Liên hệ đăng ký thi thử:
Tel: (84-292) 3 831 000 – 6 250 337
Số 39 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.