A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đam mê: Mỗi giáo viên đến lớp bằng niềm đam mê, trách nhiệm và đạo đức với nghề.
  • Tiên phong: Luôn đi đầu trong cải tiến, đổi mới chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy.
  • Toàn diện: Chương trình đào tạo kết hợp 3 mục tiêu cốt lõi: phát triển kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ; trang bị các kỹ năng hội nhập cần thiết; và định hướng phát triển hành vi và nhân cách cho học viên.
  • Nhân văn: Môi trường làm việc và học tập chú trọng phát triển các giá trị nhân văn và giá trị cốt lõi của nghề giáo trong văn hoá Việt nam.
  • Vì cộng đồng: Cam kết cung cấp cho học viên những chương trình học hiệu quả tối ưu nhất với chi phí tiết kiệm nhất.