A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỀM NĂNG

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

QUYỀN LỢI  KHI  THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THAM DỰ

                  Điều kiện tiên quyết:

– Đam mê trở thành giáo viên tiếng Anh;

– Cam kết giảng dạy tại Gia Việt ít nhất 3 năm khi tốt nghiệp ra trường.

– Đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương (ứng viên không có chứng chỉ sẽ tham dự vòng sơ tuyển về năng lực tiếng Anh)

Đối tượng ưu tiên:

– Sinh viên năm 1, (HK 2), 2, 3, 4 các chương trình Chuyên ngữ Anh(Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Biên Phiên dịch) tại các trường Đại học và Cao đẳng trong khu vực có học lực xếp loại giỏi trở lên. (Sinh viên các ngành Không Chuyên ngữ vẫn có thể tham dự nếu đủ năng lực tiếng Anh theo yêu cầu).

– Sinh viên đã tốt nghiệp các ngành chuyên ngữ loại giỏi trở lên cam kết tham gia từ 3 đến 5 tháng tham dự các chương trình đào tạo theo yêu cầu.

– Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ các vùng nông thôn.

– Việc làm với thu nhập ổn định khi ra trường;

– Việc làm thêm ổn định gắn liền với chuyên môn khi còn là sinh viên;

– Đạt chuẩn tiếng Anh theo qui định hiện hành trước khi ra trường;

– Vững về kiến thức và kỹ năng sư phạm, tự tin khi tham gia giảng dạy;

– Am hiểu về người học và chương trình học;

– Tham gia sinh hoạt với cộng đồng giáo viên chuyên nghiệp ngay khi còn là sinh viên.

Chương trình 1:

  Language Proficiency

     (Đạt IELTS 7.0 trước khi ra trường)

*  Học liên tục cho đến khi đạt chuẩn.

 Chương trình 2:

  Teaching Methodology

*  Đào tạo song song với Chương trình 1 và được chia thành nhiều mô đun liên tiếp nhau bao gồm:

 Block 1: GENERAL TRAINING

1.      Tổng quan về PPGD ngôn ngữ

2.      Giới thiệu về chương trình học, người học(…)

3.      Giới thiệu về giáo trình, nguyên tắc biên soạn và thiết kế bài giảng (…) 

4.      Giới thiệu về khảo thí và các kỳ thi tiếng Anh
quốc tế

5.      Kỹ năng quản lý lớp học (…) 

Block 2: TEACHING SPECIFIC SKILLS AND PROGRAMS

6.      Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ

7.      Giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ

8.      Giảng dạy tiếng Anh Trẻ em

9.       Giảng dạy tiếng Anh Giao tiếp (nghe nói,
ngữ âm)

10.  Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành (ESP) (…)

Chương trình 3:

Teaching Mentoring and Coaching

Làm việc trực tiếp với giáo viên hướng dẫn: dự giờ, soạn bài giảng, tập giảng, trợ giảng, đồng giảng.

Chương trình 4:

  Teaching Internship

Bắt đầu giảng dạy Hệ tập sự với các chương trình Flexitime, Phụ đạo, dạy thế giáo viên nghỉ có sự giám sát và đánh giá của giáo viên hướng dẫn.

Nộp đơn tham gia

chương trình

Tham dự phỏng vấn

Ký hợp đồng và cam kết tham gia chương trình

Tham dự các chương trình

tập huấn

Thi lấy chuẩn IELTS 7.0

Hoàn thành chương trình 3 và 4
tại Gia Việt

Ký hợp đồng giảng dạy

tại Gia Việt

ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

Cam kết giảng dạy tại Gia Việt ít nhất 3 năm sau khi hoàn thành chương trình.

 ***Ghi chú:

(2)…Cung cấp thêm về những beliefs của người học và qualities cần có ở language teacher.
(3)…Phần biên soạn và phần thiết kế bài giảng ở gian đoạn này có vẻ chưa ổn khi các em chưa nắm bắt được các nguyên lý của việc dạy các yếu tố Ngôn ngữ và kỹ năng như thế nào?
Theo đó nên chuyển xuống block 2.
(5)…Theo co chuyển kỹ năng này lên trước các vấn đề khảo thí. Có thể bổ sung thêm về Professinal communication: giao tiếp với người học, phụ huynh, đồng nghiệp…
(10)…Bổ sung dạy theo CLIL cho kids & adults.