Tin tức

02923 310


Trung tâm Anh ngữ Gia Việt xin thông báo đến Quý Phụ Huynh thông tin Kế hoạch Khai giảng các lớp khóa Hè 2019 tại Trung tâm như sau:

ĐỢT 1: KHAI GIẢNG NGÀY 10/06/2019

 • Lịch học: Thứ Hai – Tư – Sáu
  • Sáng: Từ 8h00 đến 10h00
  • Chiều: Từ 15h00 – 17h00
 • Khai giảng các lớp:
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Nhi với thời lượng 6 tuần học: (1) First Friends 1A; (2) Family & Friends Starter A; (3) Family & Friends 1A
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Niên với thời lượng 7 tuần học: PRE-TEENS 1

ĐỢT 2: KHAI GIẢNG NGÀY 24/06/2019

 • Lịch học Thứ Hai – Tư – Năm – Sáu
  • Sáng: Từ 8h00 đến 10h00
  • Chiều: Từ 15h00 – 17h00
 • Dự kiến khai giảng các lớp: (*)
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Nhi với thời lượng 6 tuần học: (1) First Friends 1A; (2) Family & Friends Starter A; (3) Family & Friends 1A
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Niên với thời lượng 7 tuần học: (1) PRE-TEENS 1

* Các lớp học được khai giảng sẽ có thể thay đổi một số cấp độ tùy thuộc vào nhu cầu của học viên và điều kiện của Trung tâm.

Chi tiết về các lớp học và quy trình ghi danh, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm (39 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều,Cần Thơ) hoặc qua số điện thoại (0292) 3 831 000.

Chân thành cảm ơn.
TRUNG TÂM ANH NGỮ GIA VIỆT

 


W3.CSS

Tin tức

02923 310


Trung tâm Anh ngữ Gia Việt xin thông báo đến Quý Phụ Huynh thông tin Kế hoạch Khai giảng các lớp khóa Hè 2019 tại Trung tâm như sau:

ĐỢT 1: KHAI GIẢNG NGÀY 10/06/2019

 • Lịch học: Thứ Hai – Tư – Sáu
  • Sáng: Từ 8h00 đến 10h00
  • Chiều: Từ 15h00 – 17h00
 • Khai giảng các lớp:
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Nhi với thời lượng 6 tuần học: (1) First Friends 1A; (2) Family & Friends Starter A; (3) Family & Friends 1A
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Niên với thời lượng 7 tuần học: PRE-TEENS 1

ĐỢT 2: KHAI GIẢNG NGÀY 24/06/2019

 • Lịch học Thứ Hai – Tư – Năm – Sáu
  • Sáng: Từ 8h00 đến 10h00
  • Chiều: Từ 15h00 – 17h00
 • Dự kiến khai giảng các lớp: (*)
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Nhi với thời lượng 6 tuần học: (1) First Friends 1A; (2) Family & Friends Starter A; (3) Family & Friends 1A
  • Chương trình tiếng Anh Thiếu Niên với thời lượng 7 tuần học: (1) PRE-TEENS 1

* Các lớp học được khai giảng sẽ có thể thay đổi một số cấp độ tùy thuộc vào nhu cầu của học viên và điều kiện của Trung tâm.

Chi tiết về các lớp học và quy trình ghi danh, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm (39 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều,Cần Thơ) hoặc qua số điện thoại (0292) 3 831 000.

Chân thành cảm ơn.
TRUNG TÂM ANH NGỮ GIA VIỆT