A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

Chế độ ưu đãi và học bổng

(Áp dụng từ 01/01/2016)

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI MỨC ƯU ĐÃI GHI CHÚ
Người thân của Giáo viên đang tham gia cộng tác giảng dạy tại Gia Việt

từ 3 buổi dạy/ tuần trở lên.

 

100%

1 suất/ giáo viên

(áp dụng cho tất cả các khóa)

Người thân của Nhân viên, Giáo viên cơ hữu đang công tác tại Gia Việt.

1 suất/ giáo viên, nhân viên

(áp dụng cho tất cả các khóa)

Người thân của giáo viên đang tham gia cộng tác giảng dạy tại Gia Việt

dưới 3 buổi dạy/ tuần.

 

50%

1 suất/ giáo viên

(áp dụng cho tất cả các khóa)

Trợ giảng hoặc người thân của Trợ giảng đang cộng tác với Gia Việt

từ 3 tháng trở lên.

1 suất/ trợ giảng

(áp dụng cho tất cả các khóa)

Cán bộ hoặc người thân của Cán bộ công tác tại Sở GD & ĐT Cần Thơ,

Phòng Xuất Nhập Cảnh và Công An PA83.

20%

1 suất / cán bộ

(áp dụng cho tất cả các khóa)

Học viên đã học tại Gia Việt đăng ký lên lớp tiếp theo theo nhóm từ 10 học viên trở lên.  

 

13%

Học viên lập danh sách và đóng học phí theo nhóm.
Học viên mới là sinh viên năm nhất đăng ký nhóm từ 10 học viên trở lên. Học viên lập danh sách và đóng học phí theo nhóm.
Học viên đăng ký mới theo nhóm đủ sỉ số chuẩn quy định của Trung tâm. Xem quy định sỉ số chuẩn theo từng dạng lớp của Trung tâm.

(Ưu đãi cho Nhóm trưởng lần đăng ký mới là giảm 100%, những lần đăng ký sau là giảm 50%).

Học viên đăng ký và đóng tiền một lần cho tất cả các cấp độ của một chương trình học (tiếng Anh Giao tiếp, chương trình IELTS, chương trình TOEIC)
Giảng viên, Giáo viên, người thân của Giảng viên các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo viên dạy tiếng Anh các trường Trung học.  

 

10%

 

1 suất/ giảng viên , giáo viên

(áp dụng cho tất cả các khóa)

Học viên đăng ký mới theo nhóm từ 10 học viên trở lên.  

Học viên lập danh sách và đóng học phí theo nhóm.

Học viên mới là sinh viên năm nhất đăng ký nhóm từ 05 học viên đến 09
học viên.
Học viên đã học tại Gia Việt đăng ký lên lớp tiếp theo theo nhóm từ 05 học viên đến 09 học viên.
Học viên hiện tại của Gia Việt tham gia học ít nhất 80% thời gian trên lớp và thi đạt kết quả cuối khóa theo qui định. 8%

 

Dựa trên danh sách điểm danh, kết quả thi cuối khóa của khóa học.
Học viên là anh, chị, em ruột đăng ký mới. Áp dụng cho học viên đăng ký sau (tính từ học viên thứ 2 trở đi, giảm 8% bình thường cho các lần đăng ký sau.
Sinh viên năm nhất các trường Đại học, Cao đẳng.

Học viên đăng ký mới theo nhóm từ 5 đến 9 học viên.

5%

Có giấy báo trúng tuyển hoặc các loại giấy tờ chứng nhận khác.

(Áp dụng từ thời điểm trúng tuyển đến hết ngày 31/5 của năm tiếp theo.)

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG 100%, 75%, 50%, và 25%

(Chỉ áp dụng cho các lớp trẻ em)

1. Học bổng 1: Dành cho học viên đạt kết quả cao nhất trong suốt khóa học.

Trị giá: 100% học phí đối với các lớp từ 15 học viên; 75% học phí đối với các lớp dưới 15 học viên.

2. Học bổng 2: Dành cho học viên đạt kết quả đứng thứ 2 trong suốt khóa học.

Trị giá: 75% học phí đối với các lớp từ 15 học viên; giảm 50% học phí đối với các lớp dưới 15 học viên.

3. Học bổng 3: Dành cho học viên có tiến bộ tốt nhất trong suốt khóa học về năng lực học tập và hành vi, thái độ học tập.

Trị giá: 50% học phí đối với các lớp từ 15 học viên; giảm 25% học phí đối với các lớp dưới 15 học viên.

*** Lưu ý: Trường hợp học viên mới đăng ký theo nhóm, có kết quả thi xếp lớp không học cùng một lớp, vẫn được hưởng chế độ ưu đãi.