A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

Các lớp khai giảng khóa tháng 04/2019

NGÀY KHAI GIẢNG

 

LOẠI LỚP

Thời lượng

Kế hoạch giảng dạy

Tuần bắt đầu

     Tuần kết thúc

14/04/2019

  – PRE-IELTS
  – Căn bản
  – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2

10 tuần

15/04/2019

22/06/2019

  – IELTS 4.5
  – IELTS 5.5
  – IELTS 6.5
  – TOIEC 450 – 550

12 tuần

29/06/2019

  – Giao tiếp CB* 1A
  – Giao tiếp CB* 1B
  – Giao tiếp TC*  2A
  – Giao tiếp TC*  2B
  – Giao tiếp NC*  3A
  – TOIEC Luyện thi

8 tuần

15/06/2019

*Ghi chú:     + (CB)*: Cấp độ Căn bản

                   + (TC)*: Cấp độ Trung cấp

                   + (NC)*: Cấp độ nâng cao

Ngày nhập học thực tế có thể chênh lệch trong phạm vi 03 ngày so với ngày khai giảng tuỳ theo loại lớp và cấp độ lớp. Ngày nhập học thực tế sẽ được nhân viên tư vấn thông tin cụ thể khi học viên đăng ký lớp học.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *