A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

Các lớp khai giảng khóa tháng 03/2019

NGÀY KHAI GIẢNG

 

LOẠI LỚP

Thời lượng

Kế hoạch giảng dạy

Tuần bắt đầu

     Tuần kết thúc

18/03/2019

  – PRE-IELTS
  – Căn bản
  – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2

10 tuần

18/03/2019

26/05/2019

  – IELTS 4.5
  – IELTS 5.5
  – IELTS 6.5
  – TOIEC 450 – 550

12 tuần

02/06/2019

  – Giao tiếp CB* 1A
  – Giao tiếp CB* 1B
  – Giao tiếp TC*  2A
  – Giao tiếp TC*  2B
  – Giao tiếp NC*  3A
  – TOIEC Luyện thi

8 tuần

18/05/2019

*Ghi chú:     + (CB)*: Cấp độ Căn bản

                   + (TC)*: Cấp độ Trung cấp

                   + (NC)*: Cấp độ nâng cao

Ngày nhập học thực tế có thể chênh lệch trong phạm vi 03 ngày so với ngày khai giảng tuỳ theo loại lớp và cấp độ lớp. Ngày nhập học thực tế sẽ được nhân viên tư vấn thông tin cụ thể khi học viên đăng ký lớp học.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *